Co trzeba wiedzieć o zameldowaniu w Danii?

Zameldowanie się w obcym kraju wiązać się może ze sporym stresem oraz formalnymi komplikacjami. Coraz większa liczba Polaków decyduje się na pracę, jak i stałe osiedlenie się za granicą – Dania należy do jednego z popularniejszych krajów pośród naszych rodaków. Jak obecnie wygląda meldunek w Danii i z jakimi działaniami się wiąże?

Meldunek w Danii – podstawowe informacje

Na początku należy zaznaczyć, że meldunek w Danii nie obowiązuje tych osób, które przebywają w tym niewielkim kraju do maksymalnie 3 miesięcy. Co więcej, każda niezameldowana jednostka, która poszukuje tam pracy, może na duńskim terenie pozostać do 6 miesięcy bez obowiązku rejestracji swojego pobytu. Jeśli pragniemy pozostać w Danii dłużej, zobowiązani jesteśmy do udania się do Urzędu Administracji Państwowej, a następnie zarejestrowania się w systemie, co pozwoli nam uzyskać odpowiednie zaświadczenie. To właśnie ono będzie uprawniać nas do przebywania na terenie tego państwa. Proces rejestracji musi rozpocząć się w okresie 3 miesięcy od wjazdu do Danii.

 

Po otrzymaniu zaświadczenia zobowiązani będziemy do kolejnej rejestracji – tym razem w Centralnym Rejestrze Osób, znanym również jako CPR. Działanie to musi nastąpić w czasie pięciu dni od otrzymania zaświadczenia w najbliższym Urzędzie do spraw Ewidencji Ludności na terenie gminy, którą obecnie zamieszkujemy. Podczas takiej wizyty zostanie nam przyznane:

 

  • ubezpieczenie zdrowotne (jego otrzymanie jest możliwe dzięki uzyskanemu certyfikatowi rezydenta unijnego),
  • możliwość korzystania z duńskich usług medycznych w takiej samej formie, jak przysługuje to obywatelom Danii,
  • żółta karta (czyli karta ubezpieczenia zdrowotnego: na niej znajdują się między innymi dane kontaktowe do wybranego wcześniej lekarza).


Pomocne w wypełnieniu wszelkich niezbędnych formularzy okazać się może profesjonalne biuro rachunkowe. Skorzystanie z takiej usługi pozwoli nam zaoszczędzić sporo czasu, nerwów, a także ułatwi uzyskać dodatkowe informacje związane z formalnym pobytem w Danii. Poza tym na terenie kraju istnieją specjalne placówki obsługujące cudzoziemców, jednakże usługi w nich są świadczone w języku angielskim. Przy tym należy zaznaczyć, że do legalnej pracy w Danii będziemy potrzebować więcej, aniżeli samo prawo do pobytu i nr CPR. Dzięki karcie podatkowej (tak zwana TAX karta) pracodawca jest w stanie wypłacić nam wynagrodzenie za daną pracę. Opisywaną kartę uzyskać możemy w biurze urzędu podatkowego SKAT – ta zostanie nam wystawiona w formie elektronicznej.