Co trzeba wiedzieć o związkach zawodowych w Danii?

Wielu Polaków decyduje się na wyjazd z kraju w celach zarobkowych. Zdaje się, że od lat jednym z najpopularniejszych kierunków jest Dania. Zachęcające okazują się w szczególności tzw. skandynawskie wynagrodzenia, jak i atrakcyjne warunki zatrudnienia. Niewiele osób interesuje się jednak duńskim prawem pracy. W tym kontekście niezwykle ważne są związki zawodowe.

Jak funkcjonują duńskie związki zawodowe?

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że w Danii aż 85% pracowników należy do związków zawodowych. Co więcej, kraj ten posiada największą liczbę tego typu stowarzyszeń na całym świecie. Być może to właśnie ta wysoka liczebność przesądza o realnym wpływie związków na sytuację najróżniejszych grup zawodowych.

Każdy duński pracownik ma prawo do wstąpienia do związku zawodowego. W praktyce oznacza to, że członkostwo jest zupełnie dobrowolne i zależy tylko i wyłącznie od autonomicznej decyzji zatrudnionego. Pracodawca nie może więc ani zabronić, ani nakazać, aby jego podwładni przynależeli do danego związku.

Czy warto przynależeć do związku zawodowego w Danii?

Jako duńscy księgowi pragniemy zaznaczyć, że warto zdecydować się na członkostwo w duńskim związku zawodowym. Trzeba mieć na uwadze, że tylko takie stowarzyszenia mogą być stroną tzw. układów zbiorowych z pracodawcami. Dokument ten określa z kolei niezwykle istotne kwestie z perspektywy pracownika, jak np.:

  • miejsce pracy,
  • czas pracy,
  • wynagrodzenia,
  • warunki urlopów, emerytur, nadgodzin etc.,
  • metody rozwiązywania sporów,
  • inne, dodatkowe porozumienia.

Warto podkreślić, że związki zawodowe mają prawo do organizowania akcji protestacyjnych. Tego rodzaju działania podejmowane są w celu zawarcia porozumienia w formie układu zbiorowego. Wówczas pracownicy mają szansę, aby uzyskać lepsze warunki zatrudnienia. Jeżeli chcesz wstąpić do duńskiego związku zawodowego, ale nie wiesz, jak tego dokonać, zapraszamy Cię do kontaktu. Oferujemy kompleksową pomoc związaną z zatrudnieniem na terenie Danii.