Czym jest duński pesel CPR i jak go uzyskać?

Po przeprowadzce za granicę należy dopełnić szeregu formalności, dzięki którym będzie można w nowym kraju płacić podatki i korzystać ze świadczeń przeznaczonych dla pracowników. W Danii głównym numerem ewidencyjnym, podobnym do polskiego peselu, jest CPR (Det Centrale Personregister). W dalszej części wpisu wyjaśniamy, do czego służy duński numer identyfikacyjny.

Rejestracja pobytu krok po kroku

Obywatel państwa Unii Europejskiej może przebywać w Danii 3 miesiące bez zarejestrowania pobytu. Ten czas wydłuża się do 6 miesięcy, jeżeli jest osobą poszukującą pracy. Przed upływem tych terminów należy złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu do odpowiednika urzędu wojewódzkiego (Statsforvaltning) właściwego dla miejsca zamieszkania. Rejestracja pobytu potwierdza uprawnienie do mieszkania i pracy w Danii na zasadach dotyczących obywateli państw Unii Europejskiej. Pozwolenie na pobyt pozwala ubiegać się o nadanie numeru CPR (CPR-personnummer). Odpowiedni wniosek składa się w tym celu do regionalnego biura obsługi obywateli (Borgerservice). W przejściu tego procesu może pomóc profesjonalne biuro rachunkowe, które zajmuje się doradztwem w kwestii legalizacji pobytu w Danii.

Do czego służy numer CPR?

CPR składa się z dziesięciu cyfr, z których pierwsze sześć oznacza datę urodzenia, a ostatnia wskazuje na płeć – parzysta dla kobiet, a nieparzysta dla mężczyzn. Posiadając CPR, można założyć kartę ubezpieczenia zdrowotnego (Sundhedskort) oraz kartę podatkową. Pod tym numerem zbierane są dane na temat przebiegu zatrudnienia i zarobków, a więc również uprawnienia do świadczeń socjalnych. Są one potrzebne pracodawcy, który na ich podstawie oblicza stawkę podatku. Numer zostaje przydzielony wszystkim pracownikom, bez względu na to, jak długo będą pracować w Danii. Przydaje się w wielu sytuacjach życia codziennego, np. podczas kontaktu z bankami i ubezpieczycielami, ale również podczas korzystania z bibliotek i siłowni oraz do rejestracji duńskiego numeru telefonu.

Dokumenty konieczne do złożenia wniosku o CPR (powinny być przetłumaczone na język angielski, niemiecki, duński, szwedzki lub norweski):

  • zaświadczenie o zezwoleniu na pobyt,
  • potwierdzenie adresu zamieszkania w Danii (np. umowa najmu),
  • dokument tożsamości (dowód lub paszport),
  • potwierdzenie zatrudnienia (np. umowa o pracę),
  • jeśli dotyczy, akt małżeństwa (nawet, jeżeli małżonek pozostał w Polsce),
  • jeśli dotyczy, zaświadczenie o rozwodzie lub akt zgonu małżonka,
  • akty urodzenia dzieci (jeżeli niepełnoletnie dzieci przeprowadziły się razem z rodzicem).