Jak uzyskać zasiłek rodzinny w Danii?

Zasiłek rodzinny w Danii (børnecheck) przysługuje wszystkim pracującym tam legalnie osobom, które posiadają małoletnie dziecko lub dzieci. W dzisiejszym wpisie opiszemy, czym jest duńskie świadczenie rodzinne i na jakich zasadach jest przyznawane.

Duński zasiłek rodzinny – charakterystyka

Zasiłek otrzymuje się na każde dziecko do momentu ukończenia przez nie 18 roku życia. Kwota zasiłku jest zwolniona z podatku, a jej wysokość zależy od czasu przepracowanego w Danii lub innym kraju Unii Europejskiej, wieku dziecka (młodsze dostają większy zasiłek) oraz od corocznie obliczanych stawek. Zasiłek wypłacany jest kwartalnie, natomiast kiedy dziecko skończy 15 lat, otrzymuje pieniądze co miesiąc. W 2020 r. na dziecko do 2 r.ż. przypada co trzy miesiące 4,596 DKK, a na nastolatka miesięcznie 954 DKK.

Co ważne, polskie świadczenie na dzieci, tzw. 500+, jest w Danii automatycznie odejmowane od kwoty przyznanego zasiłku.

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek rodzinny w Danii?

Do otrzymania zasiłku rodzinnego kwalifikują się osoby, które opiekują się dzieckiem, z którym są spokrewnione. W przypadku obywateli państw Unii Europejskiej, dziecko nie musi mieszkać w Danii – jednak w takiej sytuacji trzeba złożyć wniosek o zasiłek do urzędu Udbetaling Danmark. Kwota zasiłku dla obcokrajowców zależy w dużej mierze od przepracowanego czasu: prawo do świadczeń otrzymuje się po 6 miesiącach, a po 6 latach jest się uprawnionym do otrzymania 100 procent zasiłku. Świadczenia wypłacane są na NemKonto rodzica (zazwyczaj matki, chyba że ojciec ma pełne prawo do opieki nad dzieckiem i nie mieszka z jego matką), czyli zwykłe konto bankowe, które zgłasza się jako konto do transferów pieniężnych z instytucji państwowych.

Wniosek do Udbetaling Danmark można złożyć online:

  • logując się poprzez NemID, tzn. indywidualne konto do kontaktu z urzędami i bankowości elektronicznej. Potrzebne będzie zaświadczenie o zamieszkiwaniu i zatrudnieniu na terenie Danii oraz przetłumaczony akt urodzenia dziecka,
  • jeśli nie posiada się NemID, nadal można złożyć wniosek online na stronie borger.dk – należy wtedy podpisać i zeskanować dodatkowy formularz z podstawowymi informacjami o zasadach przyznawania zasiłku.

O przyznanie zasiłku rodzinnego można również ubiegać się za pośrednictwem Socialcenter, właściwego dla miejsca zamieszkania. Niezbędne formularze trzeba przesłać do małżonka pozostającego z dzieckiem w Polsce. Oddziały Socialcenter działają w porozumieniu z polskimi Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej, dlatego skompletowane dokumenty przesyła się z Polski za ich pośrednictwem.