Jakie należy mieć ubezpieczenie mieszkając lub pracując w Danii?

System ubezpieczeniowy razem z systemem emerytalnym tworzą w Danii stosunkowo złożoną konstrukcję, w ramach której samodzielna nawigacja może stanowić pewien problem. Obok tego warto mieć wykupione ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ podstawowe ubezpieczenie od wypadku, wykupywane przez pracodawców, obowiązuje tylko na terenie pracy.

Praca i mieszkanie w Danii. Obowiązkowe ubezpieczenia

Przed wyjazdem do Danii w celu zatrudnienia się tam tymczasowo konieczne jest wyrobienie karty EKUZ, tak jak w przypadku każdego innego państwa Unii Europejskiej. Zasadniczo obejmuje ona kwestie ubezpieczenia zdrowotnego dla tymczasowych pracowników, przy czym nie wyłącza to wielu innych formalności związanych ze SKATem i numerem CPR. Inaczej rzecz się ma w przypadku osób pracujących lub mieszkających stale w Danii.

Najważniejszą kwestią dotyczącą osób pracujących lub pracujących i mieszkających na stałe w Danii jest wyrobienie żółtej karty. Zapewnia ona darmową opiekę zdrowotną, w ramach której większość badań i leczenia przysługuje bez opłat, konieczne jest jednak zarejestrowanie się i uzyskanie karty zdrowia. Jest to oczywiście możliwe tylko w przypadku wykonywania pracy w sposób legalny. Do uzyskania żółtej karty konieczne będzie wyrobienie numeru CPR – identyfikatora z Centralnego Rejestru Osób, mającym szerokie zastosowanie w kontaktach z jakąkolwiek instytucją publiczną w Danii.

Ponadto inne obowiązkowe ubezpieczenia w Danii obejmują ubezpieczenie emerytalne. Pozostają także kwestie członków rodziny i ich ubezpieczenia. Dzieci do 15 roku życia podlegają żółtej karcie ich rodziców – później mają odrębne ubezpieczenie. Warto dodać, że właściciele psów w Danii obowiązkowo płacą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo ubezpieczenia prywatne są czasem niezwykle przydatne – w celu zrozumienia i podjęcia decyzji dotyczących sytuacji ubezpieczeniowej warto skontaktować się z biurem świadczącym usługi związane z legalizacją pobytu i pracy w Danii.