Jakie warunki trzeba spełnić by uzyskać pozwolenie na auto?

Osoby, które wybierają się do Danii w celach zarobkowych, często decydują się na podróż własnym samochodem. Nie ulega bowiem wątpliwości, że to bardzo duże udogodnienie. Należy mieć jednak na uwadze, że taka decyzja może wiązać się z obowiązkiem dopełnienia kliku istotnych formalności.

Czy można poruszać się po Danii autem na zagranicznych numerach rejestracyjnych?

Co do zasady można poruszać się po Danii na zagranicznych numerach rejestracyjnych, jednak w niektórych przypadkach konieczne będzie uzyskanie pozwolenia. Jest to ściśle powiązane z długością pobytu. Jeżeli wybierasz się do Danii na krócej niż 185 dni w okresie 12 miesięcy, nie musisz dopełniać żadnych formalności. Musisz jedynie wozić ze sobą dokument, który w razie kontroli potwierdzi długość planowanego pobytu. Może to być przykładowo kopia zawartej z pracodawcą umowy.

Jeżeli jednak Twój pobyt ma przekroczyć wspomniane 185 dni, będziesz zobowiązany do uzyskania stosownego pozwolenia. Duński księgowy pomoże przebrnąć Ci przez postępowanie administracyjne tak, aby cały proces zakończył się pomyślnie. Będzie to szczególnie cenna usługa dla osób, które po raz pierwszy wyjeżdżają do Danii.

Jak uzyskać pozwolenie na auto w Danii?

Aby uzyskać takie pozwolenie, trzeba przede wszystkim wypełnić formularz urzędowy. Warto zaznaczyć, że musi być on uzupełniony poprawnie, aby możliwe było otrzymanie zgody. Do wniosku należy dołączyć również stosowną dokumentację, tj. kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dokumentu, który będzie poświadczeniem pobytu w Danii.  Niezbędne będzie również uiszczenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 400 DKK.

Cały proces można przeprowadzić osobiście w SKAT, czyli Duńskim Urzędzie Skarbowym, a także drogą pocztową lub elektroniczną. Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu pozwolenia na auto, zapraszamy Cię do kontaktu. Zajmujemy się kompleksową pomocą z formalnościami związanymi z pobytem w Danii.