W jaki sposób uzyskać emeryturę duńską?

Obywatele z krajów Unii Europejskiej, którzy przepracowali w Danii przynajmniej 1 rok i osiągnęli wiek emerytalny, mają prawo do emerytury. Ponadto należą się im pieniądze z ATP, zależne od składek, które odprowadzali.

Jak wygląda system emerytalny w Danii?

System emerytalny w Danii jest bardzo dobrze oceniany w świecie, a przy tym jest stabilny i niezbyt kosztowny. Składa się on z trzech filarów. Pierwszym jest emerytura państwowa – folkepension. To świadczenie przysługuje  automatycznie  wszystkim  Duńczykom, bez względu na to ile zarabiali i czy w ogóle pracowali. Wszyscy mieszkańcy Danii otrzymują, po osiągnięciu wielu emerytalnego, taką samą kwotę. Drugi filar to programy pracownicze, nazywają się ATP i należą do niego niemal wszyscy obywatele. Pracownicy wpłacają składki na swoje konto wyłącznie od ilości przepracowanych godzin, a nie zarobków. Pracownik odprowadza jedną trzecią składki, a resztę kosztów ponosi pracodawca. Trzecim filarem też są programy pracownicze, ale tu wpłaty zależą od dochodów.

Komu należy się duńska emerytura?

Cudzoziemcy z krajów Unii Europejskiej pracujący w Danii mają możliwość uzyskania części duńskiej emerytury – folkepension, która uzależniona jest od ilości lat przepracowanych w Danii. Fachową pomoc  dotyczącą zatrudnienia w tym kraju możemy uzyskać w biurze rachunkowym E. Thomsen. Okresy pracy z różnych lat podlegają zsumowaniu. Obliczona stawka może być wypłacana zarówno w Danii, jak i w Polsce. Dodatkowo do emerytury możemy otrzymać pieniądze ze specjalnego programu pracowniczego ATP, w którym pracodawca odprowadza co miesiąc składki na konta pracowników.  Pracownik wpłaca jedną trzecią całej składki, a resztę dopłaca pracodawca. Pieniądze z tej części emerytury są inwestowane, więc ostateczna kwota jest uzależniona od stopy wygenerowanego zysku. Po zakończeniu pracy w Danii i powrocie do kraju, aby możliwa była wypłata należnej emerytury, należy powiadomić ATP o swoim miejscu zamieszkania w Polsce.