Wyjeżdżasz z Danii na stałe? Sprawdź jak wypłacić składki emerytalne

Jeśli pracujesz, studiujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Dani minimum rok od zamieszkania, to możesz mieć prawo do duńskiej emerytury. Musisz być obywatelem UE lub EOG lub Szwajcarii. Duńska emerytura państwowa może być wypłacana osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli około 65,5 lat. Wiek emerytalny jest stopniowo podwyższany w do 2022 roku będzie wynosił 67 lat.

Lata pracy

Zazwyczaj masz prawo do emerytury państwowej, jeśli między 15 rokiem życia, a osiągnięciem roku emerytalnego masz 40 lat stałego pobytu w duńskim królestwie. Jeśli nie mieszkałeś w Danii, na Wyspach Owczych lub na Grenlandii przez 40 lat, otrzymasz tylko część pełnej duńskiej emerytury, odpowiadającej części 40 lat, które spędziłeś w królestwie.

Fakty o emeryturze w Danii

System emerytalny składa się z trzech filarów. Pierwszy to emerytura państwowa. Jest przeznaczona dla obywateli Danii, którzy ukończyli ustalony wiek emerytalny. Wylicza się ją na podstawie stażu pracy. Jeśli ktoś przepracował co najmniej 40 lat to otrzyma emeryturę w pełnej wysokości, czyli blisko połowę średniego wynagrodzenia w Danii. Drugi filar to programy pracownicze. Pracownicy powyżej 16 roku życia odprowadzają miesięczne składki na swoje konto. Ta kwota zależy od ilości przepracowanych godzin. Jedną trzecią płaci pracownik, a dwie trzecie pracodawca. Trzeci filar to również programy pracownicze, ale zależne od dochodów. Składki wahają się od 12-18% wynagrodzenia brutto.

Wyprowadzasz się z Danii?

Jeśli nie rozpoczęto wypłat przysługującej Ci emerytury lub nie pobierasz renty to w momencie opuszczenia Danii od razu możesz wypłacić zgromadzone środki. Co ważne jesteś zobowiązany do odprowadzenia ok 60% podatku na rzecz duńskiego skarbu państwa. Oczywiście w przypadku, kiedy zdecydujesz się wypłacić środki przed przejściem na emeryturę.