Rozliczenie SKAT

SKAT jest odpowiedzialny za pobieranie podatków, zarządzanie systemem opodatkowania, a także weryfikowanie i przetwarzanie deklaracji podatkowych. Rozliczenie SKAT obejmuje deklaracje podatkowe — podatnicy w Danii, zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, są zobowiązani do złożenia rocznej deklaracji podatkowej (årsopgørelse) do SKAT.

Deklaracja ta obejmuje wszystkie dochody, odliczenia, ulgi podatkowe oraz inne istotne informacje finansowe. Przed składaniem deklaracji, podatnicy muszą przygotować pełną dokumentację finansową, taką jak bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienia finansowe. Rozliczenia SKAT obejmują podatek dochodowy od różnych źródeł, takich jak praca, kapitał, wynajem nieruchomości itp. Podatki dochodowe są pobierane według skali progresywnej, z różnymi stawkami dla różnych przedziałów dochodów. W deklaracji podatkowej można uwzględnić różne odliczenia i ulgi podatkowe, takie jak ulga na dzieci, czy też ulga na edukację.

Składanie rozliczeń SKAT

Nasze biuro rachunkowe ze Szczecina oferuje pomoc w przygotowaniu i składaniu rozliczeń SKAT, zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm. SKAT analizuje złożoną deklarację, a następnie zatwierdza lub wprowadza korekty w przypadku błędów. Podatnicy mają obowiązek sprawdzenia zatwierdzenia i, w razie potrzeby, wprowadzenia korekt. Na podstawie zatwierdzonej deklaracji, podatnicy są zobowiązani do uregulowania wszelkich zobowiązań podatkowych.

Nasze usługi kierujemy do Polaków pracujących w Danii — zapewniamy zgodność z przepisami podatkowymi i optymalizację obciążeń podatkowych.